uzdatnianie wody do celów przemysłowych

site
Zwycięstwo « Moja oś świata

Temat: Energetyka i Ekologia - odgazowanie wody i jej utlenianie
c.d. usuwania CO2 W przypadku uzdatniania wody do celów technologicznych (przemysłowych) CO2 usuwany jest chemicznie w procesie dekarbonizacja wody wapnem i zmiękczania w metodą „wapno soda” Stosowanie metody filtracji przez złoże alkaliczne do wiązania CO2 wymaga uzupełnienia złoża w czasie eksploatacji. Czas kontaktu wody ze złożem (vf) dla każdego rodzaju wypełniacza oraz stężenie CO2 w wodzie powinno być ustalone doświadczalnie. Na ogół...
Źródło: peeres.fora.pl/a/a,22.htmlTemat: Magnetyzery do paliwa
Magnetyzery są stosowane w przemyśle w systemach uzdatniania wody, w systemach chłodniczych. Są stosowane na szeroką skalę. Tylko że takie magnetyzery to są bardzo duże koszty. W samochodach nie stosują jakiś ... pracę jakiegoś tam elementu, a stosowanie słabszych magnesów mija się z celem.
Źródło: daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2116


Temat: Woda
Woda, tlenek wodoru (nazwy systematyczne IUPAC: monotlenek diwodoru, oksydan) - związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość występującej w przyrodzie wody jest "słona" (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla. Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% jej powierzchni, ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi lub w atmosferze (chmury, para wodna). Niektóre związki chemiczne zawierają cząsteczki wody w swojej budowie (hydraty - zawierają tzw. wodę krystalizacyjną). Woda występująca w przyrodzie jest roztworem soli i gazów. Najwięcej soli mineralnych zawiera woda morska i wody mineralne; najmniej woda z opadów atmosferycznych. Wodę o małej zawartości składników mineralnych nazywamy wodą miękką, natomiast zawierającą znaczne ilości soli wapnia i magnezu - wodą twardą. Jako substancja użytkowa woda może mieć wiele zastosowań. Najważniejsza jest woda pitna, w gospodarstwach domowych jest używana woda do celów sanitarno-bytowych, w rolnictwie zaś do nawadniania pól, a także znaczne ilości wody zużywają zakłady przemysłowe. Woda przemysłowa może służyć jako substancja będącą przekaźnikiem ciepła lub ciepło odbierająca (substancja chłodząca), poza tym jako reagent, rozpuszczalnik itp. Aż miliard ludzi na świecie nie ma bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Każdego dnia choroby wynikające z niedostatku czystej wody powodują śmierć wielu tysięcy ludzi, głównie dzieci. Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej jak i przemysłowej. Przeczytajcie i powiedźcie co myślicie o wodzie...
Źródło: dizel2447.fora.pl/a/a,688.html


Temat:
Filtrację na węglu aktywnym stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku, zapachu i barwy. Specjalnie preparowany węgiel aktywowany zatrzymuje rozpuszczone w wodzie substancje organiczne pochodzenia humusowego, chlor i jego pochodne, fenole oraz inne substancje wpływające na smak, zapach i barwę wody. Powyższy opis zestrony : http://www.ekoserwis.poznan.pl/filtryweglowe.html Dlatego jednak skoro można poprawić walory smakowe nie odrzucałbym tego filtra, zresztą w większości domowych filtrów jest on stosowany a kiedyś pisałaś o dużej zawartości w swej wodzie chloru a piszą, że ten właśnie filtr chlor usuwa. No to może zastosować ten który wymieniasz: System Odwróconej Osmozy z końcowym filtrem mineralizującym oraz pompą wspomagającą ciśnienie wejściowe: Pierwszy stopień - filtr wstępny 20 mikronowy z pianki polipropylenowej. Usuwa nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne o rozmiarach powyżej ... wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp. Czwarty stopień - membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy. Piąty stopień - węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody. Szósty stopień - wkład mineralizujący AIMRO ma na celu wzbogacenie oczyszczonej wody w związki mineralne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Toż to prawie przemysłowa stacja uzdatniania wody
Źródło: krliki.fora.pl/a/a,254.html


Temat: Szukamy osób potrafiących ocenić parametry wody
W naszym klubowym jeziorze regularnie (tzn. raz w miesiacu) robimy analize wody. w tym celu pobierane sa probki z 10, 8, 6, 4, 2, m i robione badania na: Tlen, PH, ... mozesz powiedziec do czego sa te wszystkie badania wam potrzebna Jak miałem praktyke w wodociagach to : Wode badalo się pod względem Chemiczno-biologicznym i ma to miejsce srednio raz w tygodniu. i badania takie przeprowadzane sa przewaznie na koncach magistrali lub w miejscach w których ktos miał jakis problem od WiK Ps.również po awariach sieci sprawdza sie skałd wody Pod wzgledem fizycznym wode bada sie : -Żelazo -zapach -pH -Zasadowosc -Utlenialnosc -Twardośc ogólna -chlorki -zawartośc chloru -azotany i fosforany -zawartosc tlenu rozpuszczonego - inne testy Ścieki natomiat: (mowa tutat o takich komunalnych....) -pH -Azotany i Fosforany -badanie opadania zawiesin -sedymentacja + sucha pozostałośc -CHZT i BZT ( chemiczne i biologiczne zapotrzebowanie tlenu) -inne A i tym zajmuja sie laboratoria przy Stacjach uzdatniania wody i WiK Czyli watpie by ktokolwiek chciał sie pofatygowac i zbadac wam np. skład wody w studni albo w jakims jeziorze bo i tak na niewiele wam to powie Co do tematu i problemu ewentualnego skazenia odcinaka jakiejs rzeki to wg. mnie sprawdza sie to do sprawdzenia zanieczyszczen pod wzgledem : - czy zanieczyszczenia nie pochada z zadnych gałezi przemysłowych jak ( rzeżnie, przemysł tekstylny, i czy nie ma zawartosci ropopochodnych) Ps. brudny kolor dopływu to jeszcze nie powód do paniki !! A nstepnie nad podjeciem decyzi czy potrzeba ekipi spod 998 czy też sama natura upora sie z owymi brudami A co do róznego rodzaju kąpielisk i przydatnosci wody do celów konsumpcyjnych to wode bada sie jak juz wspomniał ktoś wyżej w Stasjach sanitarno epidemiologicznych tzn . I przy pobieraniu próbek wody !! bierze sie tez próbki do przebadania pod wzgledem : -Miana Coli (czyli minimalnaj objetosci wody w której wykryto 1 bakterie COLI )...
Źródło: forum-nuras.com/viewtopic.php?t=9291


Temat: Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Skarbimierzu
Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych Odpady z ... glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Odpady medyczne i weterynaryjne Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych...
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=21630


Temat: Oszczędzanie wody...
Chciałabym przytoczyć sposoby na oszczędzanie wody z książki Ekozespoły. * * * 1. Zaobserwuj, przy jakich czynnościach wykonywanych w twoim gospodarstwie domowym woda bieżąca jest zużywana w sposób ciągły. Zadbaj o ... naprawy. 3. Przemyśl, co możesz zrobić w twojej sytuacji, aby znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy oszczędnym gospodarowaniem wodą a swoją własną wygodą. Unikaj bądź ogranicz używanie zmywarki do naczyń, zastanów się nad ... dysponują zamkniętym obiegiem wody. Strzeż się węża oraz myjni nieprzyjaznych środowisku. Pomyśl o korzyściach płynących z użycia wiadra nie zapominając o tym, że samochodu nie myje się nad jeziorem ani w rzece. 6. Wykonaj spis możliwych działań. Kup konewkę, postaw zbiornik na wodę deszczową, podlewaj rośliny tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne (np. w nocy), zasadź rośliny płożące się. 7. Zastanów ... do mycia naczyń przyjaznych środowisku odpowiada ci najbardziej. 10. Resztki tłuszczu z patelni usuń do kosza. Wpisz na listę zakupów ręczniki papierowe z makulatury. 11. Przeprowadź test celem określenia właściwej dawki proszku do prania. Zapytaj w zakładzie uzdatniania wody o stopień jej twardości. 12. Sprawdź dokładnie rodzaj używanego przez siebie środka piorącego. Zastanów się czy jesteś gotów na ewentualną zmianę dotychczas stosowanego ... odpowiednie informacje do rejonowego oddziału Federacji Konsumentów. 23. Jeżeli możesz mieć wpływ na ustalenie miejsca zainstalowania urządzenia grzewczego wody, zadbaj o to, aby odległość między nim a łazienką i kuchnią była ... stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.
Źródło: saveearth.fora.pl/a/a,58.html


Temat: Co w wodzie piszczy...
Jeżeli chodzi o nas to korzystamy z tzw. jak to ujął dezorganizator "bulgota". Do innych celów niż spożywcze natomiast nasza woda się nadaje. Niestety nie, nie nadaje się. Blokowanie budowy kanalizacji ... Wasze sanitariaty mają na sobie trujący osad i wylewa się z nich śmierdząca woda, popatrzcie na listę rady gminy (pogodni radni Wiesław Sawicki i Mariusz Grzybek dołożyli do tego swoich rąk) i na obecną, kończącą już karierę panią Muniak. Wasza jakość wody wynika wprost z zaniechań tych ludzi. Pozwalając im nadal nas reprezentować, pozwalamy na dalszy ciąg syfu w najbliższym otoczeniu, w ... często objawy pojawiają się po wielu latach i są trudne do diagnozowania. Źródłem manganu w wodach powierzchniowych jest budowa i skład geologiczny złoża oraz ścieki pocho­dzące głównie z przemysłu metalurgicznego, elektroche­micznego i chemicznego. Mangan uwalnia się też do wody z obumarłych mikroorganizmów i wodorostów selektywnie kumulujących mangan. W wodzie wodociągowej mangan i jego związki mogą występować jako wynik mało efektywnego procesu oczyszczania ujmowanej wody powierzchniowej, a także w efekcie źle prowadzonego samego procesu uzdatniania wody, ponieważ na etapie filtracji stosowany jest piasek pokrywany dwutlen­kiem manganu. W przypadku stosowania tego rodzaju technologii, dość często stwierdza się przekroczenia dopuszczalnego stężenia manganu w wodzie do picia. Obecność manganu w wodzie wodociągowej wpływa na powstawanie bakterii manganowych, nadająÂ­cych wodzie nieprzyjemny, stęchły smak i zapach. Two­rzące się w sieci bakterie manganowe utrudniają dostar­czenie wody bezpiecznej pod względem bakteriologicznym, gdyż zużywają nadmiar środków dezynfekcyjnych i może to spowodować wtórne jej zanieczyszczenie bakte­riami chorobotwórczymi. Obecność manganu w wodzie do picia i celów go­spodarczych-powoduje tworzenie plam i brązowych zacieków na urządzeniach sanitarnych i sprawia, że woda nie nadaje się do prania. Ponieważ zawartość żelaza w wodzie już powyżej 0,1 mg, a manganu powyżej 0,01 mg/litr jest szkodliwa dla zdrowia: ludzi, zwierząt, roślin oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń, należy je eliminować z wody. za: http://www.hydro-plus.pl/...angan-w-wodzie/
Źródło: chotomow.nazwa.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1776


Temat: Destrukt raz jeszcze
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość...
Źródło: chotomow.nazwa.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1577


Temat: Uzdatnianie wody
Wyjasniam calosc : filtr RO ma taka budowe (powiedzmy nie tyle lepszy co przeznaczony do uzdatnienia wody pitnej) : 1.Filtr wstepny zgrubny (z reguly 20 mikronow) - mechaniczny (osadnikowy) 2.Filtr weglowy ... zestawu Dodatkowo stosuje sie 5 element jakim jest mineralizator. Stosuje sie go dlatego ze po wyjsciu z koncowego RO woda jest praktycznie czysta chemicznie,a zatem nie tylko pozbawiona wszystkiego ale i szkodliwa,to jest "destylat" - mozna go stosowac jak klasyczna chemiczna wode destylowana. Jesli pominie sie ostatni segment ,czyli RO zasadnicze (i 5 element) to cala reszta jest bardzo dobrym filtrem oczyszczajaco-wylapujacym. Tak wiec posiadajac filtr RO mozna z niego korzystac na rozne sposoby i wykorzystywac w czesci lub calosci w zaleznosci od potrzeb. Oczywisce w celu pelnego uniwersalnego wykorzystania trzeba by wstawic ... filtrow dodatkowym elementem jest pompa podnoszaca cisnienie wody. Filtry te stosuje sie rowniez w sytuacjach braku cisnienia wody np .na jachatch , a do prawidlowej pracy RO wymagana jest minimalna wartosc cisnienia na poziomie 0.4 MPa (ok 4 at), stad stosowanie pompy nie tyle dostarczajacej wody co zapewniajacej prawidlowe cisnienie do dzialania RO. Pompy te stosuje sie rowniez w przypadku neidosatecznego cisneinia wody np. w domkach jednorodzinnych przy czerpaniu wody ze studni glebinowych, gdzie cisnienie z pompy glownej wystarcza do podania wody do domu ,ale bedzie niewysarczajace do prawidlowego dzialania RO. To nieprawidlowe dzialanie bedzie sie objawiac tym ze ilosc wody uzdatnionej bedzie zdecydowanie mniejsza od wody "odrzuconej" ,a takie "zachowanie" sugeruje zabrudzenie RO i potrzeby jego wymiany...wiec juz na samym poczatku nie tylko mamy jej mniej ale tracimy niepotrzebnie wode,a w przypadku stalego zbrudzania RO w pewnym momencie (duzo szybciej) woda uzdatniona w ogole przestanie leciec. Zasada dzialania calosci i poszczegolnych elementow niczym sie nie rozni od wersji "przemyslowych",roznica polega tylko na zastosowaniu wiekszych filtrow o wiekszej wydajnosci jednostkowej. Na marginesie dodam jeszcze ze wydajnosc RO nawet przy prawidlowym stosowaniu zaleze rowniez od temp wody jaka jest filtrowana,a wiec sugerowana wydajnosc membrany jest prawdziwa przy spelnieniu optymalnej temp i cisnieniu wody.
Źródło: redbee.pl/viewtopic.php?t=2058All right reserved.
©